SI-, selkä- ja niskavaivaiset

Selkäkipu on länsimaiden kallein terveysongelma. Suomessa selkävaivat maksavat yhteiskunnalle yli miljardi euroa vuodessa. (Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä, 2014).
Kuva1
Olisi hyvä ymmärtää, että suurin osa, jopa yli 90% sekäkivuista ovat luonteeltaan mekaanisia (Kuva1). Kyseessä on siis toiminnallinen vaiva, eikä mikään spesifi sairaus, josta löytyisi lääketieteellisiä löydöksiä. Näitä toiminnallisia liike- (kuva2) ja/tai liikekontrollinhäiriöitä (kuva3) ei näy siis kuvantamisessa, mutta niiden seuraukset voivat esiintyä esim. rappeutumisena, kulumisena tai välilevyn pullistumana. Kiropraktikot ja fysioterapeutit ovat erikoistuneet tutkimaan ja hoitamaan juuri näitä mekaanisia/toiminnallisia selkävaivoja.
On olemassa näyttöä, että kiropraktiikka voi auttaa ainakin ihmisiä, jotka kärsivät niska-, selkä- ja selästä johtuvista jalkakivuista. (Heymann, Scloemer, Timm, Muehlbauer, 2013 & Bronfort, Evans, Anderson, Svendsen, Bracha, Grimm, 2012). Suurin osa näistä ihmisistä on työikäisiä.
Kuva2
Nivelten manipulaatio- ja/tai mobilisaatiohoito eli yksi monista kiropraktikoiden tekniikoista, voi lisätä työikäisen niskakipupotilaan hoidon tehokkuutta. Se on myös kustannustehokkaampaan, kun sitä verrataan pelkkään fysioterapiaan tai lääkärin palveluihin. (Korthals-de Bos, Hoving, van Tulder, Rutten-van Mölken, Adèr, 2003 ja Savolainen, Ahlberg, Nummila, Nissinen, 2004). Manipulatiiohoidolla voidaan myös ylläpitää ja parantaa koko kehon hyvää toimintaa.
Huomion arvoista on myös se, että Euroopan käypähoitosuositus (NICE) suosittelee manipulaatiohoitosarjaa pitkittyneen alaselkäkivun hoitamiseen (NICE guidelines [CG88]).
On myös olemassa näyttöä sille, että kiropraktikon suorittama ennaltaehkäisevä hoito voi vähentää kipuajanjaksoja ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä. (Descarreaux, Blouin , Drolet, Papadimitriou, Teasdale, 2004). Tutkimus on myös osoittanut, että kiropraktikon suorittama hoito voi olla kustannustehokkaampaa ja kipujaksoja ennaltaehkäisevämpää kuin fysioterapia tai lääkärin suorittama hoito. (Cifuentes, Willetts, Wasiak, 2011).
Kuva3
Tärkeää on myös ymmärtää, että tutkimusten mukaan kiropraktikoiden suorittama hoito on erittäin turvallista! (Cassidy, Boyle, Côte, He, Hoqq-Johnson, Bondy, 2009 & Hawk, Khorsan, Lisi, Ferrance, Evans 2007). Tässä on vain kourallinen kaikista tutkimuksista, jotka puoltavat sitä, että kiropraktiikka ei ole vain tehokas, se on myös kustannustehokas ja turvallinen tapa hoitaa yhteiskuntamme kalleinta terveysongelmaa eli selkäkipua.
Huomioimisen arvoista on  näyttö, jonka perusteella MDT – McKenzie menetelmä on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi raajoihin päin säteilevissä välilevyoireissa. Kiropraktikon koulutuksessa käydän läpi myös McKezien menetelmää.
Kiropraktikolla on tarjota tehokkaimmat manuaaliset tutkimistaidot ja hoitomuodot (HVLA nivelmanipulaatio ja nivelmobilisaatio, faskia- ym. pehmytkudostekniikat), jotka tutkitusti ovat tehokkaita liikehäiriöiden hoidossa, kun ne yhdistetään harjoitteluun.
Fysioterapia taasen tarjoaa tietotaidon ja silmän liikekontrollihäiriöiden tutkimiseen ja korjaamiseen. Molemmat ammatit takaavat myös hyvät valmiudet bio-psyko-sosiaalisten tekijöiden kartoittamiseen.
Tervetuloa!

Manuaalista terapiaa yksin tai yhdistettynä harjoitteisiin suositellaan näytön perusteella
  • akuutin ja kroonisen selkäkivun hoidossa 5 (7)
  • niska-hartiavaivoista 6
  • niskaperäisessä päänsäryssä 7
  • niskaperäisessä huimauksessa 7
  • alaselän välilevytyrässä 8
  • iskias-ja jalkaan säteilevässä kivussa 9.
Akuutissa ja kroonisessa alaselkäkivussa manuaalista terapiaa suositellaan maailmanlaajuisesti käytännössä kaikissa korkealuokkaisissa hoitosuosituksissa 5. (7)
HVLA (High-Velocity Low-Amplitude) manipulaatiota yksin tai yhdistettynä harjoitteisiin suositellaan:
  • Kroonisessa alaselkäkivussa HVLA manipulaatiolla ja mobilisaatiolla kohtalainen vaikuttavuus. Manipulaation vaikuttavuus on näistä parempi. Molemmat näistä ovat turvallisia hoitomuotoja. (7)
  • SI -nivelien toimintahäiriöissä (SIJD sacroiliac joint dysfunction) (1)
  • Migreenisairauksien esiintymistiheyden, keston ja voimakkuuden vähentämisessä (2-4)
  • Vanhempien ihmisten tasapainohäiriöissä (5-6)

LÄHTEET


KiHy Turku – Turun Kiropraktiikka & Hyvinvointiklinikka: Kiropraktikko, Fysioterapeutti, Urheiluhieroja, hieronta Turku.