Uncategorized

TMD eli purentaongelmaiset

Mitä on TMD-fysioterapia?
TMD lyhenne muodostuu sanoista Tempomandibular Disorder ja se on yleisnimitys leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten sairaus- ja kiputiloille sekä toimintahäiriöille. TMD:n hoidon tarvetta esiintyy arvioiden mukaan 7-9%:lla suomalaisista. Hoidon ennuste on yleensä hyvä.
TMD:n tavallisimpia oireita?
 • leukaniveläänet
 • leukanivelten tai puremalihasten kipu
 • suun rajoittunut avautuminen
 • alaleuan liikehäiriöt, esim. leuan sivuliike suuta avatessa ja/tai sulkiessa
 • päänsärky
 • kasvokipu
 • korvakipu
 • kipuja voi esiintyä myös kielessä, ikenissä ja hampaissa
 • oireena voi olla myös kurkun kiristyksen tunnetta, palan tunne kurkussa, äänen tuoton ongelmia, lihassärkyä niskoissa ja hartioissa
 • kipu vo säteillä myös silmien taakse, leukoihin, ohimoille ja toisinaan yläraajaan saakka
Suomen Kiropraktiikka ja Hyvinvointiklinikassa purentaan perehtynyt fysioterapeutti ja/tai kiropraktikko arvioi ja tutkii purentaongelmat ja niiden yhteyden asiakkaan oireistoon.
Tietoa erikois- ja hammaslääkäreille:
Kiropraktikon/fysioterapeutin tutkimuksessa aina mitataan suun liikkeet ja mahdollinen ylipurenta. Lähettävälle erikoishammaslääkärille ja/tai suosittelevalle hammaslääkärille toimitetaan aina ainakin seuraavat tiedot: VAS, HYP, VYP, kärkivälin, protruusion ja laterotruusioiden mitat seurannan mahdollistamiseksi.
Tyypillisimpiä puremaelimistön toimintahäiriöitä:
 • Myalgia
 • Myofasciaalinen kipu ja heijastekipu
 • TMD-peräinen päänsärky
 • Artralgia
 • Palautuva diskusdislokaatio ilman rajoitusta tai ajoittaisella suun avausrajoituksella
 • Degeneratiivinen nivelsairaus
 • Palautumaton diskusdislokaatio
 • Subluksaatio
KiHy Turussa TMD ongelmiin on kouluttautunut kiropraktikko Jussi Järvinen
Meiltä löytyy myös purentalihaksien hierontaan erikoistunut hieroja/osteopatia opiskelija Petri Palviainen.

Purentalihasten hieronta

Hoidossa tutkitaan leukanivelen liikkuvuutta sekä purentaan vaikuttavien lihasten jännittyneisyyttä. Käsittelyssä keskitytään purentalihasten lisäksi, kaularangan alueelle sekä hengitystä avustaviin lihaksiin.
Purentalihasten hieronnassa, kuten kaikessa hieronnassa sovelletaan eri tekniikoita yksilöllisesti ongelman mukaan.
Milloin purentalihasten hierontaan?
 • Stressi
 • Narskuttelu
 • Korvakipu tai soiminen
 • Nivelen liikkeen rajoittuneisuus
 • Jatkuvat päänsäryt
Kuka voi hakeutua hierontaan?
 • Nuori
 • työikäinen
 • eläkeläinen
 • aktiiviliikkuja tai kilpaurheilija yms.
 • Kuka tahansa
KiHy Klinikalla purentalihasten hierontaa soveltaa siihen erikoistunut urheiluhieroja Petri Palviainen (Turku)
Tutustu myös TMD – purentaongelmien fysioterapiaan

@kihyklinikka – KiHy – Kiropraktiikka & Hyvinvointiklinikka.

Kiropraktiikka. Osteopatia. Fysioterapia. Hieronta.

Uncategorized

Kiropraktiikka ja soveltava kinesiologia

Kiropraktikko Tuomo Pieti on jatkokouluttaunut kansainvälisessä soveltavan kinesiologian ohjelmassa Euroopassa. Soveltava kinesiologia yhdistää monien alojen tietotaitoa, kuten kiropraktiikan, osteopatian, lääketieteen, hammaslääketieteen, akupunktuurin, biokemian, psykologian ja homeopatian.
Soveltava kinesiologia on lähinnä diagnosointimenetelmä, jonka avulla kiropraktikko Pieti pyrkii löytämään ja poistamaan toiminnallisia syitä lihaksen tai lihaksiston toimintahäiriöissä.
Toiminnallinen lihasheikkous voi usein olla huomaamaton, mutta johtaa pitkittyessään monimutkaisempiin tuki– ja liikuntaelimistön toimintahäiriöihin ja kiputiloihin.
Tällainen lihasheikkous ei ole sellaista, jonka voi harjoittelulla vahvistaa. Kyseessä on lähinnä hermostollinen heikkous ja kiropraktikon tehtävänä on löytää heikkouden takana olevat syyt ja korjata ne.
Syitä toiminnalliseen lihasheikkouteen ovat mm: nivelongelmat (lukkiumat), hermostolliset häiriöt, vääränlainen ruokavalio, psyykkinen stressi, purenta– sekä hammasongelmat.
Lihastestauksen avulla voidaan saavuttaa kokonaisvaltaisempi käsitys elimistöä rasittavista tekijöistä.
Biomekaanisessa ärsytystestauksessa esimerkiksi nivelen tai lihaksen neurologisen toiminnan provosointi aiheuttaa reaktion selkärankaan, siitä aivojen motoriseen keskukseen ja edelleen aivokuorelle. Ärsykkeen aiheuttama reaktio heijastuu takaisin tuki -ja liikuntaelimistöön ja on havaittavissa lihasreaktiona. Näin voidaan testata lihaksen oikea tai virheellinen toiminta hermostollismekaaniseen ärsytykseen.
Hermostollinen epäjärjestys, eli vääränlainen lihasreaktio ärsykkeeseen, on toiminnallinen ongelma, joka näkyy lihasepätasapainona ja lihaksen toimintahäiriönä. Toiminnallinen lihasheikkous voi helpommin johtaa loukkaantumisiin ja ennenaikaiseen kehon rappeutumiseen.
Toiminnallisten lihasheikkouksien ja toimintahäiriöiden korjaamisen hyödyn kokevat kaikki, mutta etenkin huippu-urheilussa se voi olla ratkaiseva ero menestyksen ja loukkaantumiskierteen välillä.
Soveltavaa kinesiologiaa käytämme suuntaa antavina testeinä sekä rakenteellisten (tuki -ja liikuntaelinvaivat) että biokemiallisten ongelmien kartoittamiseen. Ottamalla huomioon laajemmin terveyteen vaikuttavat tekijät pystymme pääsemään parempiin ja pysyvämpiin hoitotuloksiin.
Tarvittaessa asiakas ohjataan tarkempiin laboratoriotutkimuksiin tai erikoislääkärin vastaanotolle.
Uncategorized

Kiropraktiikka?

Kiropraktiikka on pitkälle kehittynyt erikoisosaamisen alue, joka tutkii, hoitaa ja ennaltaehkäisee ihmisen hermo-, tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöitä ja kiputiloja. Kiropraktikot ovat suorittaneet 5-6 vuoden mittaisen yliopistokoulutuksen.
Kiropraktiikan tarkoitus on palauttaa ja ylläpitää kehon oma kyky parantua, uusiutua ja sopeutua ympäristöönsä ja sen muutoksiin. Tavoitteena on kehon maksimaalinen toimintakyky.
Kehon jokaista toimintoa ohjaa ja valvoo aivot. Hermosto kuljettaa joka ainoa sekunti miljoonia viestejä aivojen ja kehon jokaisen osan välillä. Uusimmat tutkimukset puoltavat näkemystä siitä, että nikaman tai muun nivelen liikehäiriöt voivat aiheuttaa häiriötä tässä hermoviestien kulussa. Kiropraktiikalla pyritään korjaamaan nämä liikehäiriöt ja täten vaikuttaa positiivisesti hermoston toimintaan ja kehon kykyyn parantua.
Liikehäiriön korjauksen ja hermoston toiminnan optimoinnin kautta myös oikeita liikemalleja on helpompi hallita. Pitkäaikaista paranemista voidaan maksimoida ja liikehäiriöiden uusiutumista ennaltaehkäistä omatoimisella terapeuttisella harjoittelulla, oikeanlaisella ravinnolla, riittävällä unella ja terveysliikunnalla.