Urheilufysioterapia

Turun Kiropraktiikka ja Hyvinvointiklinikan urheilijan hyvinvointipolku keskittyyy kaiken ikäisten ja tasoisten urheilijoiden ja arkiliikkujien kipujen ja vammojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Tehokas ja oikein toteutettu harjoittelu yhdistettynä hyvään lihashuoltoon on avain hyviin urheilusuorituksiin.
Mitä on urheilufysioterapia?
Ihmiskeho kuormittuu toistuvan rasituksen seurauksena, jolloin nivelet ja lihakset voivat joutua äärimmilleen. Tämän seurauksena altistumisriski loukkaantumisille kasvaa. Urheilufysioterapialla pyritään mahdollistamaan yksilölle terveitä ja kehittäviä treenipäiviä kiinnittämällä huomiota kokonaiskuormitukseen niin fyysisen kuin psyykkisenkin puolen osalta.
Urheilufysioterapialla voidaan tukea lajiharjoittelua sekä pyrkiä ehkäisemään loukkaantumisia aiheuttavia tekijöitä. Loukkaantumisen tai leikkauksen jälkeinen kuntoutus toteutetaan progressiivisesti ylläpitäen ja kehittäen lajin vaatimia fyysisiä ominaisuuksia mahdollistaen tehokkaan ja turvallisen paluun takaisin lajin pariin.
Kenelle urheilufysioterapia soveltuu?
Urheilufysioterapia sopii niin aloittelevalle kuntoilijalle, aktiiviliikkujalle kuin kilpaurheilijallekin iästä riippumatta. Tavoitteena on aina selvittää vastaukset kysymyksiin mitä ja miksi ja selittää nämä asiakkaalle niin, että tulevaisuudessa harjoittelu olisi mahdollisimman optimaalista yksilön tavoitteisiin nähden.
Ongelman taustalla varsinkin nuorilla urheilijoilla on yleensä ylikuormitustila, jonka takia kudos on ärtynyt. Urheilufysioterapeutin tehtävä on selittää urheilijalle kipumekanismi, selittää kuormitusfysiologiset syyt tämän taustalla ja löytä keinot ennaltaehkäistä kudoksen uudelleen ärtyminen. Optimaalisinta olisi ennaltäehkäistä urheiluvammat jo ennen kuin ylikuormitus on jo tapahtunut.
Urheilufysioterapia voi olla osana urheilijan arkea ilman loukkaantumisia tai vaivojakin tavoitteena suorituskyvyn ylläpitäminen ja kehittyminen. Urheilufysioterapialla saat yksilöllisiä keinoja harjoittelusi tueksi.
Milloin urheilufysioterapeutille?
  • Lantiorenkaan, alaselän, rintarangan, niskan ja raajojen kiputilat (mekaaniset kivut, rasitusmurtuman esiasteet, välilevytyrät jne.)
  • Nivusalueen, raajojen ym. pehmytkudoksien rasitusvammat (mm tendinopatiat,)
  • Vammojen ennaltaehkäisy ja lajiharjoittelun tukeminen
  • Progressiivinen kuntoutus ja paluu urheilun pariin
Miten KiHyllä sovelletaan?
Turun Kiropraktiikka ja Hyvinvointiklinikassa urheilijan ennaltaehkäisy- ja kuntoutussuunnitelmassa yhdistetään aina tarvittava manuaalinen nivel- ja fasciakäsittely sekä aktiivinen liiketerapia. 
Harjoitteissa lähdetään yleensä liikkeelle matalatehoisista liikekontrollin harjoitteista, mutta yritetään edetä mahdollisimman nopeasti kuormittaviin aluksi kehon painolla tehtäviin ja lopuksi kuorman kanssa tehtäviin lajinomaisiin harjoituksiin. Voimaharjoittelulle on olemassa kiistaton näyttö esimerkiksi tendinopatioiden eli jännevammojen hoidossa. Harjoittelua tuetaan aina tarpeen mukaan manuaalisella terapialla, jotta harjoittelu etenee mahdollisimman optimaalisesti ja tehokkaasti.
Turussa fysioterapiastamme vastaa Jenni Aaltonen


@kihyklinikka. Turun Kiropraktiikka & Hyvinvointiklinikka. KiHy Turku: Kiropraktikko, Fysioterapeutti, Hieroja, osteopatia, hieronta Turku.