Sääret, pohkeet ja nilkat

Säären ja nilkan alueen vaivoista eniten työtä tuovat traumaattiset nilkan venähdysvammat sekä rasitusperäiset vaivat kuten penikkatauti. Ikääntymisen myötä myös kantakalvon tulehdusta esiintyy enemmän.

Etkö ole saanut vielä diagnoosia vaivaasi?

Säären, pohkeen ja nilkan oireita meillä diagnosoivat Fysioterapeutti Jenni Aaltonen, Naprapaatti Vera Kesälä sekä Riku Rantanen. Varaa aika ensikäynnille, niin selvitetään yhdessä oireidesi syntyperä!

Varaa aika ensikäynnille!

Jalkaterän spesifejä ongelmia on useita, mutta monesti myös epäspesifit toimintahäiriöt voivat muuttuneen rasituksen myötä aiheuttaa ongelmia jalassa ja sen toiminassa. Yleisesti KiHyllä jalkavaivoja hoitaa Fysioterapeutti Jenni Aaltonen

Tältä sivulta löydät tietoa näistä aiheista: (hyppää kohtaan klikkaamalla)

Plantarifaskiopatia eli kantakalvon tulehdus

Kantakalvon tulehdus tai plantaarifaskiopatia on yleisempiä jalkapohjan ongelmia, jossa jännekalvorakenteen tulehdus ja rappeuma aiheuttaa kipua ja vaikeuttaa kävelyä. Yleisesti vaiva on rasitusperäinen, mutta paikoitellen taustalla voi olla pientä traumaa kantakalvon rakenteisiin. Vaivan ohella saattaa joillain esiintyä pientä luupiikkiä kantapään paikkeilla.

Plantaarifaskiopatian tarkat syyt eivät ole selvät, mutta mm. jalkojen pronaatiolla ja huonoilla työkengillä voi olla osansa. Isoimmassa roolissa näyttää kuitenkin olevan ylirasitus.

Kantakalvon tulehdus oireilee kipuna jalkapohjassa, joskus keskittyen jalkaterän sisäreunan ja kantapään alueille. Tyypillistä kivulle on se esiintyminen pitkässä rasituksessa, venytyksessä sekä tauon jälkeen liikenteeseen lähtemisessä. Jalan käyttäminen yleisesti helpottaa kipua.

Vaivan pituus on melko yksilöllistä ja jo illain tämä helpottaa jo viikoissa, kun toisilla voitjatkua useisiin kuukausiin.

Plantaarifaskiopatian hoito on pääosin terapeuttista harjoittelua, vaikka manuaaliterapiaa voidaan käyttää myös tukena.

KiHyllä Jenni Aaltonen on erikoistunut vaivan hoitoon ja luo yhdessä kanssasi kuntoutussunnitelman,
jotta vaivan pituutta voitaisiin lyhentää mahdollisimman paljon.

Akillesjänteen tendinopatia

Akillesjänteen tendinopatia on vaiva, jossa akillesjänteeseen kohdistuu kipua rasittaessa. Jänteessä saattaa myös tuntua turvotusta tai paksuuntumaa, jonka myötä nilkka voi tuntua jäykältä.

Akillesjänteen hoidossa tärkeässä roolissa on potentiaalisesti ärsyttävän rasituksen minimointi jakivun lieventäminen. Tendinopatia tapauksissa kuntoutus lähtee terapeuttisesta harjoittelusta. Tässä voi tukena käyttää yksilöllisiä pohjallisia tai manuaalista terapiaa.

Akillesjänteenrepeämiä tapahtuu varinkin urheilulajeissa, joissa on nopeita suunnan muutoksiaja kiihdytyksiä. Repeämiä on eriasteisia ja kuntoutus riippuu täysin repeämänasteesta ja luonteesta.

Akillesjänteenkuntoutukseen meillä keskittyy Fysioterapeutti Jenni Aaltonen.

Nilkan nivelsidevammat

Suurin osa nilkan nivelsidevammoista on sisään kääntyneen nilkan nyrjäytyksen johdosta syntyneitä. Nämä vammat voidaan luokitella yleisesti kolmeen eri luokkaan niiden vakavuuden myötä. Ensimmäisen tyypin nivelsidevamma on yleisin ja tämä voi aiheuttaa paikallista turvotusta ja kipua mutta yleensä jalalla voi kävellä. Vastaavasti kahden ja kolmannen tyypin vammat ovat vaikeampia ja niiden parantuminen kestää kauemmin.

Nivelsidevammojen myötä nilkan alueen liikekontrolli heikkenee häiriintyneen proprioseptiikan (asentotunnon) myötä ja onkin tyypillistä, että jo kertalleen nyrjäytetty nilkka kokee saman kohtalon myöhemmin uudelleen.

Jotta uusilta nivelsidevammoilta voidaan välttyä voi mm. fysioterapeutti luoda kanssasi nilkalle suunnatun kuntoutusohjelman, jonka myötä pyritään nilkan parempaan liikekontrolliin ja hallintaan.

Penikkatauti

Penikkatauti on säären alueelle kohdistuva kiputila, joka johtuu yleisesti liiallisesta rasituksesta ja kudosten ärtymisestä. Ärtyneitä kudoksia voivat olla niin lihakset, faskiat tai jopa luukudos.  

Penikkatauti oireilee lähtökohtaisesti säären etuosassa tai sivulla, kun taas pohkeen alueen lihasaition häiriötilat luovat enemmänkin pohkeen alueen kipua.

Yleisiä syitä penikkataudille ovat liikehäiriö ongelmat sekä virheasennot niin kävelyssä kuin juoksussa. Jalkaterän (tai nilkan) toimintahäiriöt voivat olla osana ärsyttämässä nilkkaa liikuttavia rakenteita ja täten luomassa ylirasitustiloja.

Penikkataudin hoidossa on tärkeää määritellä rasitustyyppi, joka ärsyttää, sekä etsiä mahdolliset epäedulliset liikemallit, jotka voivat olla luomassa ongelmaa.

Penikkatautia hoitaa KiHyllä Jenni Aaltonen ja Vera Kesälä

Näitä oireita hoitaa:

Jenni Aaltonen

Turun Ammattikorkeakoulusta valmistunut fysioterapeutti.
Tutustu tästä

Vera Kesälä

Naprapaatti & Koulutetu Hieroja
Tutustu tästä

Riku Rantanen

Ortopedinen osteopaatti ja voimavalmentaja
Tutustu tästä

Elisa Lahti

Fysioterapeutti ja koulutettu hieroja
Tutustu tästä

Pyrimme aina tarjoamaan mahdollisimman nopeaa, kustannustehokasta ja viimeisimpiin tutkimustuloksiin perustuvaa hoitoa.

Varaa aika hoitoon!

Varaa aika