Urheilijat

Urheilijalle sattuu ja tapahtuu. Meidän tiimimme on valmiina ennaltaehkäisemään mahdollisia urheiluvammoja. Vamman sattuessa olemme tukena kuntoutusprosessissa.

KiHy Klinikan urheilijan hyvinvointipolku keskittyy kaiken ikäisten ja tasoisten urheilijoiden ja arkiliikkujien kipujen ja vammojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Tehokas ja oikein toteutettu harjoittelu yhdistettynä hyvään lihashuoltoon on avain hyviin urheilusuorituksiin. KiHy Turku tarjoaa kattavasti eri taustoista tuleville urheilijoille asiantuntijuutta vaivojen hoidossa. Meidän ammattilaisten lajitaustat ja kokemukset kun ovat todella laajat.

Yleisimpiä urheilijoiden vaivoja joita meidän tiimimme hoitaa ovat:

  • Lantiorenkaan, alaselän, rintarangan, niskan ja raajojen kiputilat (mekaaniset kivut, rasitusmurtuman esiasteet, välilevytyrät jne.)
  • Leikkauksien jälkeiset kuntoutukset
  • Nivusalueen, raajojen ym. pehmytkudoksien rasitusvammat (mm. tendinopatiat eli jännevaivat)
  • Sensomotoriikka, aivotärähdyksien jälkitilat, tasapainojärjestelmän kuntoutus ja huimausoireet
  • Vammojen ennaltaehkäisy ja lajiharjoittelun tukeminen
  • Progressiivinen kuntoutus ja paluu urheilun pariin

Kiropraktinen hoito

Pyrkii poistamaan hermosto-, tuki- ja liikuntaelimistön häiriötiloja, ei siis ainoastaan niistä aiheutuvia kiputiloja. Hermosto-, tuki- ja liikuntaelimistön häiriö- ja kiputilat heikentävät lihasten voimantuottoa, reagointikykyä sekä elastisuutta, altistaen kehon näin vammautumiselle sekä madaltaen maksimaalista suorituskykyä.

Kiropraktikon suorittama adjustmentti (HVLA – nivelmanipulaatio) on yksi sadoista kiropraktikon soveltamista manuaalisista taidoista, mikä muuttaa aivojesi sensorista (aistitietoa) tulkintaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että oikein suoritetun kiropraktisen hoidon kautta esimerkiksi selän ja raajojen hallinta on helpompaa, koska aivot hahmottavat kehon paremmin. Optimaalisen aistitiedon kautta pikkuaivot pääsevät koordinoimaan oikeita liikemalleja (motorisia engrammeja) helpommin ja näin urheilija saa suorituksistaan ja / tai kuntoutuksestaan enemmän irti. Tiedämme myös että kiropraktinen hoito -adjustmentti- lisää lihasvoimaa ja estää lihasväsymystä (1-11).”

Kiropraktikko soveltaa mm. manuaalista lihastestausta, jolla hän pyrkii löytämään ja poistamaan kehon liikehäiriöitä, jotka ovat johtaneet toiminnallisiin lihasheikkouksiin ja hypertoniatilohin. Toiminnallinen lihasheikkous voi usein olla huomaamaton, mutta johtaa pitkittyessään monimutkaisempiin tuki– ja liikuntaelimistön toimintahäiriöihin ja kiputiloihin.

Proaktiivinen eli ennaltaehkäisevä hoito on myös tärkeä osa aktiiviliikkujan ja huippu-urheilijan elämää. Huippu-urheilijan keho on hyvä tarkistuttaa säännöllisin väliajoin, jotta maksimaalinen suorituskyky säilyy ja loukkaantumisilta vältytään.

Manuaalisen lihastestauksen ohella kiropraktikot soveltavat monenlaisia liikekontrollin testejä, joilla arvioidaan urheilijan liikkuvuutta, lihastasapainoa, motorista- ja liikekontrollia. Näihin ongelmiin isketään kiinni erilaisilla liikekontrolliharjoitteilla. Hyvän kontrollin kautta edetään tarpeen mukaan progressiivisesti voima- ja nopeusharjoitteluun.

Niin ennaltaehkäievissä hoidoissa kuin urheiluvammojen kuntoutuksessa lääkärin, kiropraktikon ja fysioterapeutin saumaton yhteistyö on erittäin tärkeää, jotta tavoitteisiin päästään mahdollisiman nopeasti.

Urheilufysioterapia

Ihmiskeho kuormittuu toistuvan rasituksen seurauksena, jolloin nivelet ja lihakset voivat joutua äärimmilleen. Tämän seurauksena altistumisriski loukkaantumisille kasvaa. Urheilufysioterapialla pyritään mahdollistamaan yksilölle terveitä ja kehittäviä treenipäiviä kiinnittämällä huomiota kokonaiskuormitukseen niin fyysisen kuin psyykkisenkin puolen osalta.

Urheilufysioterapialla voidaan tukea lajiharjoittelua sekä pyrkiä ehkäisemään loukkaantumisia aiheuttavia tekijöitä. Loukkaantumisen tai leikkauksen jälkeinen kuntoutus toteutetaan progressiivisesti ylläpitäen ja kehittäen lajin vaatimia fyysisiä ominaisuuksia mahdollistaen tehokkaan ja turvallisen paluun takaisin lajin pariin.

Milloin Urheilufysioterapeutille?

Urheilufysioterapia sopii niin aloittelevalle kuntoilijalle, aktiiviliikkujalle kuin kilpaurheilijallekin iästä riippumatta. Tavoitteena on aina selvittää vastaukset kysymyksiin mitä ja miksi ja selittää nämä asiakkaalle niin, että tulevaisuudessa harjoittelu olisi mahdollisimman optimaalista yksilön tavoitteisiin nähden.

Ongelman taustalla varsinkin nuorilla urheilijoilla on yleensä ylikuormitustila, jonka takia kudos on ärtynyt. Urheilufysioterapeutin tehtävä on selittää urheilijalle kipumekanismi, kuormitusfysiologiset syyt tämän taustalla ja löytä keinot ennaltaehkäistä kudoksen uudelleen ärtymistä. Optimaalisinta olisi ennaltäehkäistä urheiluvammat jo ennen kuin ylikuormitus pääsee liian pitkälle.

Urheilufysioterapia voi olla osana urheilijan arkea ilman loukkaantumisia tai vaivojakin tavoitteena suorituskyvyn ylläpitäminen ja kehittyminen. Urheilufysioterapialla saat yksilöllisiä keinoja harjoittelusi tueksi. Harjoittelussa otetaan huomioon keho ja sen toiminta kokonaisuutena, pureudutaan syiden selvittämiseen ja pyritään biomekaanisesti oikeanlaisten liikemallien suorittamiseen. Voimaharjoittelulle on olemassa kiistaton näyttö esimerkiksi tendinopatioiden eli jännevammojen hoidossa. Harjoittelua tuetaan aina tarpeen mukaan manuaalisella terapialla, jotta harjoittelu etenee mahdollisimman optimaalisesti ja tehokkaasti.

Urheilijan hyvänä tukena on myös urheiluhieronta. Tästä voit lukea lisää täältä

Tämän palvelun voit maksaa myös:

Tämän palvelun asiantuntija:

Jenni Aaltonen

Turun Ammattikorkeakoulusta valmistunut fysioterapeutti.
Lue lisää

Jussi Järvinen

Kansainvälisesti palkittu kiropraktikko.
Lue lisää

Vera Kesälä

Naprapaatti & Koulutetu Hieroja
Lue lisää

Riku Rantanen

Ortopedinen osteopaatti ja voimavalmentaja
Lue lisää

Pyrimme aina tarjoamaan mahdollisimman nopeaa, kustannustehokasta ja viimeisimpiin tutkimustuloksiin perustuvaa hoitoa.

Varaa aika hoitoon!

Varaa aika