Tietosuojaseloste

Alta voit lukea rekisteri- ja tietosuojaselosteemme. Meille on ensisijaisen tärkeää, että asiakkaidemme tiedot pysyvät turvassa.

1. Rekisterin nimi

Turun kiropraktiikka ja Hyvinvointiklinikka

2. Voimassaolo

J&J Healthcare & Consulting Oy:n asiakasrekisteri/potilasrekisteri. J&J Healthcare & Consulting Oy voi milloin tahansa päivittää tätä rekisteriselostetta.

3. Rekisterinpitäjä

J&J Healthcare & Consulting Oy
Raitiokuja 3 B 75, 20200 Turku
Y-tunnus: 3190332-5

4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jussi Järvinen 045-3167224

5. Henkilötietojen käsittelijät

Jussi Järvinen, Jenni Aaltonen, Petri Palviainen, Vera Kesälä & Riku Rantanen

6. Rekisterin tietosuojavastaava

Jussi Järvinen, 045-3167224. Jussi.jarvinen@kihy.fi

7. Rekisterin peruste ja tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden ylläpitäminen sekä parantaminen, ajanvarausten mahdollistaminen sekä laskutustietojen ylläpito. Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.
Jos kyseessä on hoitoala, tietoja kerätään myös asiakasta palvelevalta hoitohenkilöstöltä.
Kerättäviä henkilötietoja käytetään J&J Healthcare & Consulting Oy ja asiakkaan asiakassuhteiden ylläpitoon, laskutukseen, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen ja viestien mahdollistamiseen. Jos asiakkaalla on hoitosuhde, järjestelmään tallennetaan myös hoitosuhteen kannalta asiakkaan tallennettavaksi hyväksymät tiedot. Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön.
J&J Healthcare & Consulting Oy voi myös lähettää markkinointi- ja muita tiedotusviestejä asiakkaalle, mikäli asiakas on sen sallinut. Asiakas voi kieltäytyä näistä tiedotteista ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen jussi.jarvinen@kihy.fi

8. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan tai voidaan tallettaa seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite (jos tarpeellinen), sukupuoli (jos tarpeellinen), muistiinpanot sekä varaushistoria ja varauskohtaiset lisätiedot. Tämän lisäksi myös tiedot siitä kuka asiakastietoja on katsellut ja muokannut, tehdyt varaukset, asiakaskäynnit, maksut ja tieto siitä kuka niitä on katsellut tai muokannut.

9. Tietojen luovuttaminen säännönmukaisesti ja siirretäänkö tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

J&J Healthcare & Consulting Oy ei luovuta kerättyjä asiakastietoja kolmannelle osapuolelle, ellei se ole lain tai viranomaisen puolelta pakotettu siihen. Tilaaja sitoutuu käyttämään asiakastietoja, kuin omiaan, ja vastaa itse niiden luovuttamiskäytännöistä.

10. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan tai niin pitkään, kunlaki sitä edellyttää; 12 vuotta potilaan kuolemasta tai, jos siitä ei oletietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä (asetuksen 94/2022 liitteen mukaisesti). Tiedot voidaan vaatia poistettavaksi, mikäli laki sen sallii ja asiakasniin pyytää.

11. Rekisterin suojaus

Rekisterin ylläpidossa käytetty Vello ohjelmisto on suojattu käyttäjätunnus- ja salasanatunnistautumisella. Tietokantapalvelin on suojattuja palomuurein, salasanoin ja palvelun teknisen toteutuksen keinoin. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot (EU 2016/679:n 15. artikla.), oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua (EU 2016/679:n 16. Artikla), oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa ja EU-direktiivissä turvattuihin oikeuksiinsa, ellei laissa muuten määrätä. Asiakkaalla on myös oikeus vaatia pyytämään kaikki hänestä tallennetut tiedot (EU 2016/679:n 17. Artikla), oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (EU 2016/679:n 20. Artikla), sekä oikeus tehdä valitus viranomaiselle (EU 2016/679:n 77. Artikla). Pyynnöt on osoitettava kohdassa 4 määritellylle rekisterin yhteyshenkilölle. Kaikkien tallennettujen tietojen lista voidaan pyytää korkeintaan kerran vuodessa.

13. Evästeet ajanvarauksen ja nettisivujen käyttäjille

Käytämme sivulla evästeitä (cookies) seurataksemme vierailijoiden käyttäytymistä sivustolla. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Seuraamme miten käyttäjät päätyvät sivustollemme, kauanko he ovat sivustollamme ja mitä sivuja he lukevat.

Käytämme sivuillamme myös kolmannen osapuolen evästeitä, jotka mahdollistavat kolmannen osapuolen laajennusten käytön sivuilla. Näitä evästeitä asettavat mm. Faceboox Pixel, Google Analytics ja Google Adwords. Voit selaimesi avulla poistaa kolmannen osapuolen evästeet käytöstä, mikäli et halua kolmannen osapuolen keräävän sinusta tietoja. Tällöin sivuston toiminta saattaa olla rajattua ja osa toiminnasta voi olla saavuttamattomissa.

14. Potilasasiamies

Potilasasiamiehenä KiHyllä toimii Perttu Riipinen. email: pertturiipinen92@gmail.com puh: 0407763236

Pyrimme aina tarjoamaan mahdollisimman nopeaa, kustannustehokasta ja viimeisimpiin tutkimustuloksiin perustuvaa hoitoa.

Varaa aika hoitoon!

Varaa aika